Samtaler, meditation og grupper

Jørgen Kamstrup, Odder

Velkommen

Min tilgang er at vi arbejder henimod at skabe en mere meningsfyldt hverdag med mere ro, balance og glæde i livet.

Problematikker tilgås med åbenhed og nysgerrighed gennem
individuelle samtaler og eller grupper hvor tilgangen er konstruktiv og udviklende med trivsel for den enkelte i centrum.

Jeg glæder mig til at møde til dig.

Kærlig hilsen, Jørgen.

Et billede af Jørgen Kamstrup, coach indenfor meditation, angst, med videre.

“Mit ønske er at kunne medvirke til personlig vækst hos mennesker samt forløse problematikker såsom angst der virker blokerende og hæmmende for den enkelte.“

Samtaler

Har du svært ved at finde ud af hvor du hører til og hvordan du skal agere i verden? I samtalerne søger vi i et trygt og frit rum for at løsne det du står i.

Meditation

Jeg laver meditationsgrupper hvor vi arbejder med at opnå dybere kontakt til os selv for at finde ro og plads til os selv i hverdagen og i omverdenen.

Grupper

Formålet med grupperne er at lære os selv bedre at kende, og derigennem opleve mere ro og glæde i hverdagen og livet.

Velkommen

Min tilgang er at vi arbejder henimod at skabe en mere meningsfyldt hverdag med mere ro, balance og glæde i livet.

Problematikker tilgås med åbenhed og nysgerrighed gennem
individuelle samtaler og eller grupper hvor tilgangen er konstruktiv og udviklende med trivsel for den enkelte i centrum.

Jeg glæder mig til at møde til dig.

Kærlig hilsen, Jørgen.

Et billede af Jørgen Kamstrup, coach indenfor meditation, angst, med videre.

Mit ønske er at kunne medvirke til personlig vækst hos mennesker samt forløse problematikker såsom angst der virker blokerende og hæmmende for den enkelte.

Samtaler

Har du svært ved at finde ud af hvor du hører til og hvordan du skal agere i verden? I samtalerne søger vi i et trygt og frit rum for at løsne det du står i.

Meditation

Jeg laver meditationsgrupper hvor vi arbejder med at opnå dybere kontakt til os selv for at finde ro og plads til os selv i hverdagen og i omverdenen.

Grupper

Formålet med grupperne er at lære os selv bedre at kende, og derigennem opleve mere ro og glæde i hverdagen og livet.

Unge samtaler

Oplever du som ung at du har svært at find ud af hvor du hører til og hvordan du skal agere i verden?

Måske oplever du angst eller bekymring uden du ved hvad det handler om? Måske har du følelsen af at der er noget galt med dig? At du føler dig forkert at du ofte ikke bliver lyttet til eller forstået at familie og venner? Måske savner du et frit rum til at udtrykke dig i?

I samtalerne søger vi i et trygt og frit rum for afdække de problematikker du går med.

Samtaler

I samtalerne søger vi at afdække den virkelige eller bagvedliggende grund til problematikkerne og derigennem at bringe mere glæde, forståelse og værdsættelse af dig selv ind i livet, og gennem afsløring af gamle mønstre og selvbilleder at bevidstgøre handlemønstre du ikke længere har brug for og dermed forløse dig fra dem.

I samtalerne søger vi i et trygt og frit rum for at afdække de problematikker du går med.

Min metode

Min rolle er primært at holde et åbent og trygt rum, hvor du kan udforske dine personlige erfaringer.

Min opgave er at stille spørgsmål, der inspirere til dybere opmærksomhed og forståelse af dig selv. Over tid kan denne proces hjælpe dig til at føle dig mere hjemme i dig selv og din situation. Du har mulighed for gennem processen at finde mere ro og balance i dit liv, og frigøre dig for begrænsede forestillinger om dig selv og hvem du selv er.

Om mig

I en alder af 37 år nåede jeg til et vendepunkt i mit liv, da jeg oplevede mit første angstanfald. Og min baggrund for at starte med at arbejde med mig selv, var et stigende antal angstanfald. Efter af have konsulteret traditionel terapi måtte jeg sande, at der skulle noget andet til. Jeg havde ikke brug for at omgå angsten eller undertrykke den med medicin. Derimod havde jeg behov for at lære min angst at kende.

Jeg blev i 2002 introduceret til selvudvikling og meditation hos hos Dan & Gunhild Noltensmeier. Læren er blandt andet funderet i Bob Moores spirituelle lære. I grupperne på stedet og gennem individuelle forløb hos Dan & Gunhild har jeg de sidste 19 år arbejdet med meditation, selvudvikling, spirituel integration, energiøvelser, drømme og udvekslinger.

Mit eget udviklingsarbejde er den absolutte baggrund og fundament for mit virke i dag. Jeg besluttede at slutte hos Dan Noltensmeier efter 19 år i 2021, da tiden syntes at være moden til noget andet. Jeg er født i Danmark i 1965, bosat i Bjerager ved Odder, gift og far til 2 voksne drenge

Min motivation og mit formål

Mit ønske er at kunne medvirke til personlig vækst hos for mennesker samt forløse problematikker der virker blokerende og måske hæmmende for den enkelte. At inspirere mennesker til at undersøge sig selv og give udtryk for hvad der for dem er problematisk og der lære sig selv bedre at kende.

Foredrag om angst

Bliv klogere på hvad angst er og også kan være udover at være ubehagelig. Med baggrund i 20 års arbejde med egen angst gennem meditation, selvudvikling vil jeg dele de erfaringer og indsigter jeg har opnået her med en både alvorlig og humoristisk vinkel. Ønsket med aftenen er at afmystificere angst og se det som det det er. et ”alment menneskeligt vilkår” som ofte driver rundt med os. Vi vil kigge på de bagvedliggende mekanismer der ofte aktivere angsten uden vi er truede men som får os til at føle os truende og derfor reagere derefter. Jeg vil godt bringe en anden vinkel på angst ind end det etablerede system har.

Aftenen er åben for alle uanset alder.

Der vil være rig mulighed for spørgsmål.

Foredrag om angst

Bliv klogere på hvad angst er og også kan være udover at være ubehagelig. Med baggrund i 20 års arbejde med egen angst gennem meditation, selvudvikling vil jeg dele de erfaringer og indsigter jeg har opnået her med en både alvorlig og humoristisk vinkel. Ønsket med aftenen er at afmystificere angst og se det som det det er. et ”alment menneskeligt vilkår” som ofte driver rundt med os. Vi vil kigge på de bagvedliggende mekanismer der ofte aktivere angsten uden vi er truede men som får os til at føle os truende og derfor reagere derefter. Jeg vil godt bringe en anden vinkel på angst ind end det etablerede system har.

Aftenen er åben for alle uanset alder.

Der vil være rig mulighed for spørgsmål.

Weekendgruppe, meditation og selvudvikling

Vil du lære dig selv bedre at kende ?

Er du nysgerrig på hvad meditation og selvudvikling er og hvad det kan, så starter jeg en ny gruppe op for begyndere. Meditation beskrives jo som mange ting i dag, lige fra det at kigge ud af vinduet til at sidde på bjergtop i mange år. Jeg vil gerne bringe en vinkel ind hvor de øvelser vi kommer til at arbejde med bringer mere ro og balance i hverdagen, men også mere selvindsigt. På gruppen vil langsomhed og tid til refleksion vil være bærende elementer. Arbejdet med meditation bringer helt naturligt selvudvikling ind, da meditation er at udvikle sig selv.

I fællesskab vil gruppen skabe et åbent, trygt og neutralt rum hvor du kan udforske dig selv og eventuelle temaer du måtte medbringe.

Gruppen er åben for alle og kræver ingen forudgående erfaring – blot et åbent og nysgerrigt sind.

Opstart på gruppen sker gennem en individuel samtale.

Der er plads til 8 deltagere.

 

Weekendgruppe

Vil du lære dig selv bedre at kende ?

Er du nysgerrig på hvad meditation og selvudvikling er og hvad det kan, så starter jeg en ny gruppe op for begyndere. Meditation beskrives jo som mange ting i dag, lige fra det at kigge ud af vinduet til at sidde på bjergtop i mange år. Jeg vil gerne bringe en vinkel ind hvor de øvelser vi kommer til at arbejde med bringer mere ro og balance i hverdagen, men også mere selvindsigt. På gruppen vil langsomhed og tid til refleksion vil være bærende elementer. Arbejdet med meditation bringer helt naturligt selvudvikling ind, da meditation er at udvikle sig selv.

I fællesskab vil gruppen skabe et åbent, trygt og neutralt rum hvor du kan udforske dig selv og eventuelle temaer du måtte medbringe.

Gruppen er åben for alle og kræver ingen forudgående erfaring – blot et åbent og nysgerrigt sind.

Opstart på gruppen sker gennem en individuel samtale.

Der er plads til 8 deltagere.

Meditationsaftener

På meditationsaftenerne vil vi arbejde med at slippe tankerne for at få mere fokus på os selv og at mærke og sanse os selv, for mange af os gælder det at tankerne driver os fra det ene til det andet og til det næste og vi skal også lige huske osv.- tankerne køre med os og ikke omvendt.

Hvis vi kigger på vores tanker er det ikke mange af dem der er af ret høj kvalitet.

Aftenen vil bestå af dels guidede meditationer samt øvelser hvor vi arbejder med sansning af egen tilstand nu og her.

Aftenen er åben for alle og kræver ingen forudgående erfaring – blot et åbent og nysgerrigt sind.

 

Tilmelding

Optagelse i grupperne sker altid efter en indledende individuel samtale.

Her ser vi på din nuværende situation og aftaler hvilket forløb der vil være bedst egnet til dig. I undervisningen lægges der vægt på selvansvarlighed og og som deltager i undervisningen beder vi alle om selv at tage ansvaret for, hvad de måtte erfare.

Alle individuelle forløb & grupper arbejder i absolut indbyrdes fortrolighed.

Hvor

Samtaler, weekendgrupper, foredrag og meditationsaftener foregår på Bjeragervej 66, 8300, Odder.

Medbring indesko, notesbog og skriveredskaber til alle grupper. Der er spisekøkken i kursuslokalerne. Medbring selv frokost, evt. te og kaffe. Der er parkering foran huset ellers langs Jenlevej – vejen op mod Bjerager Kirke.

Pris

 • Individuel samtale koster 600,- pr time
 • Weekendgruppe koster 1200,- pr. gruppe
 • Foredrag koster 75.- pr. person
 • Meditationsaftener koster 75.- pr. person

Første individuelle samtale er gratis.

Betaling

Du kan bruge MobilePay eller betale kontant til individuel samtale, samt på gruppernes første dag. Du kan også betale via netbank senest to hverdage før individuel samtale eller 14 dage før gruppestart med angivelse af navn, samtale eller gruppe, samt dato.

Foredrag og meditationsaftener afregnes på selve aftenen eller på MobilePay.

 • MobilePay til telefon: 20 14 59 54
 • Middelfart Sparekasse: reg. nr. 0759, kontonr. 3230324211

Oversigt over kommende datoer

Her er en oversigt over de kommende foredrag, meditationsaftner, temaer og weekendgrupper.

 

 • 09.11.22 – Meditationsaften, kl. 19-20.30
  • Der er plads til 20 personer, og koster 75 kr pr. deltager.
 • 12 og 13.11.22 – Weekendgruppe, meditation og selvudvikling, ny gruppe for begyndere.
  • Der er plads til 20 personer.
 • 16.11.22 – Foredrag om spiritualitet
  • Der er plads til 20 personer, og koster 75 kr pr. deltager.
 • 20.11.22 – Meditationsaften, kl 19-20.30
  • Der er plads til 20 personer, og koster 75 kr pr. deltager.
 • 06.12.22 – Foredrag om angst
  • Der er plads til 20 personer, og koster 75 kr pr. deltager.
 • 07.12.22 – Meditationsaften, kl. 19-20.30
  • Der er plads til 20 personer, og koster 75 kr pr. deltager.
 • 13.12.22 – Meditationsaften, kl. 19-20.30
  • Der er plads til 20 personer, og koster 75 kr pr. deltager.

Kontakt mig!

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker en tid til dig selv eller din gruppe, er du velkommen til at tage kontakt til mig via e-mail eller telefon.